STIKES Al Maarif Baturaja

Senat

Senat Stikes Al-ma’arif Baturaja adalah badan normatif dan badan perwakilan tertinggi di tingkat Stikes Al-ma’arif Baturaja.

Senat diketuai oleh ketua yang dibantu seorang sekretaris. Sekretaris Senat dipilih oleh Senat, di antara anggota Senat untuk masa bakti empat tahun. Anggota Senat terdiri atas Ketua, para Pembantu Ketua, para Ketua Program Studi, dan satu orang wakil dosen biasa/tetap dari setiap program studi yang dipilih oleh program studi, serta satu orang wakil mahasiswa yang dipilih oleh organisasi kemahasiswaan STIKES AL-MA’RIF.

Pengangkatan anggota Senat dari unsur wakil dosen dan wakil mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan STIKES AL-MA’RIF, setiap empat tahun.

Tugas Pokok Senat STIKES AL-MA’RIF
a. Merumuskan kaidah dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan dan tata upacara akademik, serta pemberian penghargaan di tingkat STIKES AL-MA’RIF;
b. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
c. Menegakkan kaidah yang berlaku bagi sivitas akademika;
d. Mempertimbangkan, mengesahkan strategi pembinaan dan pengembangan STIKES AL-MA’RIF, serta penjabarannya dalam bentuk kebijakan dan program yang diajukan oleh Ketua.
e. Menegakkan kaidah yang berlaku bagi penerimaan hibah dari badan dan masyarakat dalam atau luar negeri;
f. Memberikan persetujuan atas rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja STIKES AL-MA’RIF, untuk selanjutnya disingkat APB– STIKES AL-MA’RIF, yang berasal dari masyarakat, dan diajukan oleh Ketua;
g. Menilai pertanggungjawaban pimpinan STIKES AL-MA’RIF atas pelaksanaan kebijakan, program dan realisasi APB–STIKES AL-MA’RIF, yang telah ditetapkan;
h. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan melalui Ketua atas calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan STIKES AL-MA’RIF; dan
i. Membentuk komisi-komisi yang susunan keanggotaan, tugas, wewenang, dan tata kerjanya diatur dalam Peraturan STIKES AL-MA’RIF.